Articles
Categories :
“เครื่องตรวจวัดความหวานเรียลไทม์” ผลงานนักวิทยาศาสตร์ มธ.
นวัตกรรมช่วยตรวจวัดค่าความหวานเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก จึงสามารถบริโภคของหวานได้อย่างสบายใจ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หมดกังวลเรื่องโรคร้ายต่างๆ

      โดยเครื่องตรวจวัดฯ ทำงานผสมผสานระหว่างชุดปริซึม โทรศัพท์มือถือและส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลแบบเรียลไทม์ และยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร การแพทย์ และอื่นๆ ล่าสุดได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2560 และกำลังดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร รวมทั้งพัฒนารูปแบบให้สวยงาม ใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อมเร่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สามารถวิเคราะห์ผลการวัดได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์

                         
                                           (ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ)
      ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องการบริโภคความหวานมากเกินไปเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์สูง มากกว่า 80 กรัมต่อวัน เกินจากปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภคต่อวันถึง 3 เท่า ยิ่งในช่วงเทศกาลงานรื่นเริง มีการบริโภคของหวาน เช่นอาหาร เครื่องดื่ม เพิ่มมากขึ้น อย่างช็อกโกแลต 1 แท่งขนาด 35 กรัม มีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสูงถึง 20 กรัม ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งจากสถิติปี 2558 คนไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานสูงถึง ร้อยละ 17.83 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน”
      จากปัญหาดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือวัดความหวาน ซึ่งเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องอาศัยการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง ระบบซับซ้อน และมีขนาดใหญ่ จึงทำให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการร่วมมือกันพัฒนา “เครื่องตรวจวัดความหวานแบบพกพา” โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวจากต่างประเทศ และสามารถขยายผลสู่ประชาชนในระดับชุมชน และผู้บริโภคทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง
                                      
     กลไกการทำงาน คือ ชุดปริซึม (Prism) สมาร์ทโฟน (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ เริ่มขั้นตอนการทำงานได้ เพียงนำชุดอุปกรณ์ปริซึมที่รวมเลนส์อยู่ในชิ้นเดียวกัน ประกอบเข้าที่บริเวณหน้าจอของโทรศัพท์มือ พร้อมเปิดแอปพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้แสงจากหน้าจอเป็นแหล่งกำเนิดแสงและจับภาพ จากนั้นหยดสารละลายที่ต้องการทดสอบลงบนปริซึม โดยกล้องบนสมาร์ทโฟนจะบันทึกภาพแสงสะท้อนที่ได้ เพื่อส่งไปประมวลและแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ในทันที โดยผลงานดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สามารถคำนวณและแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์ได้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย
                       "เชื่อว่าอีกไม่นาน คนไทยจะได้มีอุปกรณ์ดีๆ ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยใช้กัน"
 


Tag Keyword : เครื่องตรวจวัดความหวาน

โพสเมื่อ: 2017-02-17

ผู้เข้าชม: 1077