Articles
Categories :
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์”
สำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

             
           ซึ่งได้จัดอบรม ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในหัวข้อการร่วมพัฒนาไอเดียสร้างเสริมศักยภาพ  “ความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์”
  ตลอดจนพัฒนาการเขียน “proposal” ขอทุนสำนักงาน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write the proposal”  
           งานนี้ฟรี !!  จำนวนจำกัดสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ประมาณ 30 ท่าน  / บริษัทละ 2 ท่าน  
(ผู้สนใจ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ medic@orthope.com  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนัยนา บริณายก 02-3121513-5 ต่อ 19)                                                                                                                                                        
             
       
 


โพสเมื่อ: 2017-01-05

ผู้เข้าชม: 271


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017