Articles
Categories :
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์”
สำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

             
           ซึ่งได้จัดอบรม ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในหัวข้อการร่วมพัฒนาไอเดียสร้างเสริมศักยภาพ  “ความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์”
  ตลอดจนพัฒนาการเขียน “proposal” ขอทุนสำนักงาน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write the proposal”  
           งานนี้ฟรี !!  จำนวนจำกัดสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ประมาณ 30 ท่าน  / บริษัทละ 2 ท่าน  
(ผู้สนใจ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่ medic@orthope.com  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนัยนา บริณายก 02-3121513-5 ต่อ 19)                                                                                                                                                        
             
       
 


โพสเมื่อ: 2017-01-05

ผู้เข้าชม: 608