LDL

March 30, 2022

ไขข้อข้องใจ…ไขมันในเลือดสูง

  Cholesterol คืออะไร? แหล่งที่มา? สารชนิดหนึ่งคล้ายไขมัน ที่มีลักษณะเป็นกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลวสามารถพบได้ในเซลล์ทั่วไปของอวัยวะในร่างกาย โดยปกติร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ 70%(จากอวัยวะตับ ไขสันหลัง สมอง และผนังหลอดเลือดแดง) อีก30%  มาจากอาหารที่รับประทาน ได้แก่ ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่มีลักษณะแข็งตัวได้ ในอุณหภูมิห้อง(25 )ได้แก่  ไขมันสัตว์ ไขมันมะพร้าว ปาล์ม รวมถึงเช่น เนย ครีมเทียม เนยแข็ง ฯลฯ   […]
February 14, 2022

ไขมัน พระเอก หรือ ผู้ร้าย

ถาม          :                 ไขมันเลว Triglyceride มาจากไหน? ตอบ          :                 Triglyceride ได้จากการกินอาหารไขมันโดยตรง และถูกสร้างขึ้นที่ตับ จากอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล โปรตีน และแอลกอฮอล์ที่บริโภคมากเกิน ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์และเก็บสะสมไว้ที่ชั้นใต้ผิวหนังบริเวณพุงของผู้ชาย หรือต้นแขน ต้นขา และสะโพกของผู้หญิง หรือสะสมที่ตับเป็นไขมันพอกตับ ถ้ามีไขมันชนิดนี้สูงมาก จะสะสมทำให้ตับอ่อนอักเสบได้ และจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทำให้ไขมันไม่ดีไปสะสมในผนังหลอดเลือดแดงได้เร็วขึ้น …………………………………………………………………………………….. ถาม          :                 […]
Buy now