heading 1

April 30, 2021

เริ่มต้นปรึกษาสุขภาพจิตจากความเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Work from home

เริ่มต้นปรึกษาสุขภาพจิตจากความเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Work from home จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของตนเองมาทำในรูปแบบ Work from home หรือในขณะที่บางคนอาจต้องมีการหยุดงานอย่างกะทันหัน ซึ่งทำให้หลาย ๆ สิ่งมีการเปลี่ยนแปลง มาพร้อมกับความกังวล ความเครียดที่มากขึ้น จนทำให้สุขภาพจิตของคุณแย่ลงโดยไม่รู้ตัว บวกกับมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่มีการพบเจอกับผู้คน ยิ่งส่งผลในด้านลยต่อสภาพจิตใจอย่างหนักอาจถึงขั้นที่ต้องได้รับคำปรึกษาสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง   ทางเลือกใหม่ในการปรึกษาสุขภาพจิต หลาย ๆ คนมองว่าการปรึกษาสุขภาพจิตนั้นถือเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก ด้วยกระบวนการต่าง […]
Buy now