เบาหวาน …ความดัน ควบคุมได้ By Hotline สายสุขภาพ

“ไขมันล้างหลอดเลือด” รายการ Hotline สายสุขภาพ
August 19, 2019
เปิดโลกสเต็มเซลล์ By Hotline สายสุขภาพ
August 19, 2019

รายการ Hotline สายสุขภาพ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เรื่อง เบาหวาน ความดัน …. ควบคุมได้ กับ พญ.ฉัตรดาว จางวางกร แพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ หรือติดตามเรื่องราวสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่… Facebook : HealthChannel หรือ โทร. 02-069-5670

Buy now