Proveng

February 17, 2022

อันตรายขณะนอนหลับ…ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง

นอกจากปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับแล้ว อีกปัญหายอดฮิตที่มักมีคนเข้าไปค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเสมอก็คือ “ปัญหาการนอนกรน” ซึ่งบางคนอาจคิดว่าการนอนกรนเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไป แต่แท้ที่จริงแล้ว การนอนกรนอาจนำมาซึ่งอันตรายให้กับคุณก็เป็นได้ โดยเฉพาะคนที่ปัญหาการนอนกรน แล้วมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย                 อาการนอนกรน (snoring) เป็นอาการที่บ่งบอกถึงการอุดกั้นในทางเดินหายใจ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA)  และมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพ ส่งผลให้นอนหลับได้ไม่เต็มที่ พบได้บ่อยในช่วงอายุ 30 – 60 ปี และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง                 […]
Buy now