Medical doctor using tablet PC with stop cancer medical concept.

March 11, 2022

ตรวจหามะเร็งแบบเจาะลึกระดับ DNA

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรโลก ซึ่งนอกจากปัจจัยก่อมะเร็งตามพฤติกรรมเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่รับประทาน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการรับรังสีแล้ว  อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ “ความเสี่ยงทางพันธุกรรม” “เราทุกคนมีรหัสพันธุกรรมที่กำหนดความเป็นตัวตนของเราตั้งแต่เกิด” ประโยคนี้หลายคนคงเคยได้ยินบ่อยๆ แต่อาจเข้าใจไม่ถูกต้องนัก กล่าวคือ  DNA คือ สารพันธุกรรมที่สร้างจากกรดนิวคลีอิก พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด หน้าที่ของ DNA คือบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อส่งผ่านไปยังรุ่นลูกหลาน โดย DNA มีรูปร่างคล้ายบันไดที่บิดเป็นเกลียว  และขาแต่ละข้างมีโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิด แทนด้วยอักษรย่อ […]
Buy now