Joker

March 5, 2020

โรคโจ๊กเกอร์….มันคืออะไร?

หากใครเคยดูหนังเรื่อง “Joker” ที่ติดอันดับหนังทำเงินสูงในหลายๆ ประเทศ คงเคยเห็นบทบาทของโจ๊กเกอร์ที่มีที่มาจากผู้ป่วยที่มีอาการ “Pseudobulbar affect” หรือ PBA หรือ “ภาวะควบคุมการหัวเราะไม่ได้” Pseudobulbar affect สู-โด-บัล-บาร์-แอฟ-เฟ็ค (PBA) ภาวะควบคุมการหัวเราะไม่ได้ การร้องไห้ การหัวเราะ เป็นเรื่องปกติของชีวิตคน แต่บางครั้งการหัวเราะและการร้องไห้ ก็อาจเป็นความผิดปกติ ได้เหมือนกัน อาการของผู้ป่วย PBA 1.ร้องไห้ หรือหัวเราะรุนแรง […]
Buy now