crutches during surgery

July 22, 2022

“กระดูกทับเส้น” โรคยอดฮิต

“กระดูกทับเส้น” โรคยอดฮิต  ใครไม่เป็นไม่รู้                   “กระดูกทับเส้น” เมื่อพูดถึงคำนี้หลายคนคิดว่าเรากำลังพูดถึง “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท” เป็นแน่ แต่ความจริงแล้วในศาสตร์ไคโรแพรคติก สองเรื่องนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง   กระดูกสันหลังของคนเรานั้นทำงานสัมพันธ์กันกับส่วนอื่นๆ เช่น หมอนรองกระดูก, โพรงประสาท, เส้นเอ็น และยังรวมไปถึงกล้ามเนื้อในบริเวณรอบๆ เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ครอบคลุม คำว่า “กระดูกทับเส้นประสาท” คืออาการโดยรวมที่กระดูกบริเวณด้านล่างหรือด้านบน เกิดการเคลื่อนตัวออกไปจากตำแหน่งปกติ แล้วไปรบกวนการทำงานของเส้นประสาท จึงทำให้สัญญาณประสาทไม่สามารถส่งไปถึงอวัยวะปลายทางได้ หรือเรียกตามภาษาของไคโรแพรคติกได้ว่า […]
Buy now