Covid19

April 8, 2020

ด่านแรกๆ ที่ Covid-19 บุกเข้าโจมตีคุณ

วิกฤต “ไวรัสโควิด 19(Covid-19)” หรือ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ขณะนี้ นับวันยิ่งน่ากลัวและเข้าใกล้เรามากขึ้นๆ เราเองควรตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนกจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่ชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางหรือไปทำงานในที่ต่างๆ เราต้องหาทางรับมือกับเชื้อโรคที่มองไม่เห็น ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่ายๆ โดยการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของคนที่ติดเชื้อ และด่านแรกๆ หรือประตูทางเข้าที่เชื้อพวกนี้จะผ่านเข้าสู่ร่างกายเราได้ก็คือ ทางตา, จมูก และปาก  สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนจะมาจับหรือสัมผัสบริเวณตา, จมูกและปากของเราเสมอ  วิธีที่จะทำให้มือสะอาดมากที่สุดคือการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด […]
April 8, 2020

Covid-19 อย่าชะล่าใจ….เด็กแรกเกิดก็ติดเชื้อแล้ว!

ตอนนี้ยอดผู้ป่วยรายวันของไทยมากขึ้นๆ ทุกวัน ยอดป่วยสะสมก็ยังไม่ลดลง อย่าชะล่าใจไปนะ เพราะผู้ป่วยที่ไม่รู้ตัวว่าป่วย ยังไม่แสดงอาการก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่ เดินทางไปไหนมาไหน สัมผัสกับอะไรมาบ้าง คนเหล่านี้แหละที่เป็นตัวแปรสำคัญของการแพร่เชื้อ จากเดิมที่เชื่อกันว่าคนแก่ ร่างกายไม่แข็งแรงที่จะติดเชื้อได้ง่ายๆ ตอนนี้คงไม่จริงซะแล้ว เพราะล่าสุดมีการพบว่าเด็กอายุน้อยๆ ก็ติดเชื้อกันมากขึ้นแล้ว อย่างในประเทศอังกฤษก็พบว่าเด็กแรกเกิดก็ติดเชื้อนี้ได้แล้ว และนักกีฬาก็ป่วยเป็นโรคนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆ  นอกจากค่าตรวจที่ราคาสูงแล้ว รพ.ที่รองรับการรักษา และค่ารักษาพยาบาลที่สูงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข เพราะฉะนั้นหากคุณยังไม่ป่วย ควรต้องระวังเป็นพิเศษ ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงที่ชุมชน รักษาระยะห่าง ไม่สัมผัสกับสิ่งที่เสี่ยง คงเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุด […]
Buy now