ไขมันทรานส์

February 6, 2022

รู้เท่าทัน…ไขมันทรานส์

ไขมันทรานส์ 0% ทานแล้วปลอดภัยแน่หรือ หากพลิกดูฉลากโภชนาการในขนมขบเคี้ยวหรือเบเกอรี่ มักจะระบุเอาไว้ว่า “ไขมันทรานส์ 0%” ก็อดชวนสงสัยไม่ได้ว่า แท้จริงแล้วจะเป็นไปตามที่เขียนไว้ในฉลากหรือไม่ มีความปลอดภัยแค่ไหน และเราควรจะหลีกเลี่ยงการรับไขมันทรานส์ไม่ให้มากเกินอย่างไร   ก่อนอื่นมารู้จักกับไขมันทรานส์ (Trans Fat) หรือกรดไขมันทรานส์ (Trans Fat Acid) ซึ่งเกิดขึ้นเพราะต้องการทำให้น้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันไม่อิ่มตัว มีสภาพอิ่มตัวขึ้น โดยเติมไฮโดรเจนทำให้มีสภาพเป็นของกึ่งเหลว ไม่เป็นไข หืนช้า และเก็บรักษาได้นานขึ้น […]
Buy now