“โรคหูเสื่อมในวัยรุ่น-วัยทำงาน เด็กสายตื้ด… ระวังมีความเสี่ยงสูง”

April 10, 2022

“โรคหูเสื่อมในวัยรุ่น-วัยทำงาน เด็กสายตื้ด… ระวังมีความเสี่ยงสูง”

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้หูฟัง, Smaltalk หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นเวลานานๆ และมักจะพบว่ามีการเปิดในระดับความดังที่มาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายของระบบการได้ยิน “เสียง” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการได้ยิน ผู้ที่ได้รับเสียงดังมากเกินไป จะส่งผลกระทบทำให้หูชั้นในเสียได้ โดยพบว่า วัยรุ่นและวัยทำงาน แนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น ประเทศไทยพบผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเกือบสิบล้านคน โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมีแนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น ซึ่งปัญหาการสูญเสียการได้ยิน มีหลายสาเหตุ เช่น จากกรรมพันธุ์ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส อุบัติเหตุกระทบกระแทกทางศีรษะ ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือจากการทำงานหรือไปเที่ยวในสถานที่เสียงดัง รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การใส่หูฟังเป็นเวลานาน […]
Buy now