“โกโก้” มีดีมากกว่าที่คิด

June 6, 2022

 “โกโก้” มีดีมากกว่าที่คิด

ในบรรดาเครื่องดื่มประเภทชงที่มีสีดำและเป็นที่รู้จกกันแพร่หลายก็คือ กาแฟ ช็อคโกแลต และโกโก้ เครื่องดื่มทั้ง 3 อย่างล้วนมาจากพืชและมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อน แต่เมื่อนำมาชงและผสมกับนมและน้ำตาลแล้วจะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือสีน้ำตาลเข้มปนดำ มีรสหวานด้วยน้ำตาลและออกรสมันด้วยนม เครื่องดื่มทั้ง 3 เป็นที่รู้จักกันมายาวนานและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงคุณประโยชน์นานัปการ แต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเราจะเห็นว่ากาแฟดูจะเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายไปทั่วโลกและเป็นที่นิยมในอันดับต้นๆ ส่วนช็อคโกแลตค่อนข้างแพร่หลายมากกว่าในโลกตะวันตก ส่วนโกโก้ยังมีความนิยมอยู่ในหลายๆ ซีกโลก แต่ดูว่าจำนวนผู้ที่นิยมดื่มโกโก้จะมีจำนวนน้อยกว่า 2 อย่างแรก                    จากการวิเคราะห์ด้วยเอกสารอ้างอิง ซึ่งค้นคว้ามาด้วยเรื่องคุณสมบัติส่วนประกอบและคุณประโยชน์ของโกโก้เทียบเคียงกับกาแฟและช็อกโกแลตนั้น มนุษย์เราเริ่มรู้จักดื่มโกโก้กันมานานแล้ว โดยคนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาได้เริ่มต้นดื่มกันมาก่อน และต่อมาในราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 […]
Buy now