แพทย์จีน

February 3, 2022

เกร็ดความรู้ภาวะความดันสูงกับแพทย์จีน

เกร็ดความรู้ภาวะความดันสูงกับแพทย์จีน   ความดันโลหิตค่าบน  คือ  แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ความดันโลหิตค่าล่าง  คือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว วัยทารก : ไม่ควรเกิน 90/60 มิลลิเมตรปรอท เด็กเล็ก 3 – 6 ปี : ไม่ควรเกิน 110/70 มิลลิเมตรปรอท เด็กโต 7 – 17 ปี […]
Buy now