เสี่ยงกล่องเสียงอักเสบ

July 16, 2022

ใช้เสียงมากไปหรือใช้ผิดวิธี…เสี่ยงกล่องเสียงอักเสบ

ใช้เสียงมากไปหรือใช้ผิดวิธี…เสี่ยงกล่องเสียงอักเสบ   “อาการเสียงแหบแห้ง” ไม่ใช่เรื่องน่าแปลก ถ้าเกิดขึ้นกับกลุ่มนักร้อง ครู หรือผู้ที่ต้องใช้เสียงในการทำงาน แต่มันจะแปลกถ้าอาการนี้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปอย่างพวกเรา…แต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือ เสียงแหบแห้ง อาจเป็นหนึ่งในอาการของ “โรคกล่องเสียงอักเสบ” ก็เป็นได้  กล่องเสียง (Larynx) เป็นอวัยวะส่วนสำคัญที่อยู่ถัดลงไปจากคอหอย และอยู่บริเวณส่วนบนของหลอดลม ทำหน้าที่เป็นช่องทางเดินหายใจ และในการเปล่งเสียงพูด แต่ถ้ากล่องเสียงมีการอักเสบ บวม แดง นอกจากจะทำให้เสียงแหบแห้งแล้ว ยังส่งผลให้การทำงานของเนื้อเยื่อต่างๆที่บวม โดยเฉพาะสายเสียงทำงานได้ไม่เต็มที่ หายใจลำบากได้ด้วย สาเหตุของการเกิดโรคกล่องเสียงอักเสบว่า […]
Buy now