เสียงแหบอาจเป็นสัญญาณ “หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง”

April 10, 2022

เสียงแหบอาจเป็นสัญญาณ “หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง”

เสียงแหบเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุมักเกิดจากปัญหาของสายเสียงเช่นอักเสบ บวม ซึ่งอาจหายได้เองหรือใช้ยา แต่เสียงแหบอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโรคที่สำคัญอีกโรคหนึ่งคือ โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในทรวงอก การที่เราพูดมีเสียงเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อในกล่องเสียงที่ทำให้สายเสียงสองข้างขยับเข้ามาชิดกัน ถ้ากล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่งไม่ทำงาน เมื่อเราพูดก็จะไม่มีเสียง หรือเสียงแหบ เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อในกล่องเสียงเป็นแขนงมาจากเส้นประสาทสมองเส้นที่ 10 (vagus nerve) แขนงนี้มีชื่อเรียกว่า recurrent laryngeal nerve มีสองข้างคือซ้ายและขวา การแตกแขนงออกจากเส้นประสาทสมองเส้นที่ 10 จะแตกต่างกัน คือด้านขวาจะแตกแขนงบริเวณไหปลาร้าขวาแล้วอ้อมหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงแขนข้างขวา ส่วนเส้นซ้ายจะแตกแขนงในทรวงอกซ้ายบริเวณรอยต่อของหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนที่สองและส่วนที่สามแล้วอ้อมหลอดเลือดแดงใหญ่เข้ามาด้านใน เมื่อมีความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่เช่นการโป่งพองก็จะดันให้เส้นประสาทยืดออกและทำงานลดลงคนไข้ก็จะมีเสียงแหบ เมื่อไปพบแพทย์ทางหู […]
Buy now