เบาหวาน… กับสมุนไพรไทย ใครไม่ใช้ถือว่า Out!!!

June 6, 2022

เบาหวาน… กับสมุนไพรไทย ใครไม่ใช้ถือว่า Out!!!

ปัจจุบันถ้าเอ่ยถึง “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรค NCDs หรือโรควิถีชีวิต” เชื่อว่าน้อยคนจะไม่รู้จัก ทั้งยังทราบอีกว่าหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มนี้มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคผักผลไม้น้อย และบริโภคหวาน มัน เค็ม มากเกินความต้องการของร่างกายนั่นเอง แต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่า ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง, ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และมีความชุกของโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ คนกลุ่มนี้จะต้องหันไปพึ่งหมอพึ่งยาเพื่อช่วยบำบัดและบรรเทาอาการอย่างแน่นอน…ดังนั้น จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถใช้พืชผักสมุนไพรมาช่วยดูแลสุขภาพได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเคมี […]
Buy now