เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี

February 1, 2022

เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี มีความสุข

เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี มีความสุข การเลี้ยงดูเด็กให้เป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิด โดยมีสิ่งสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กอยู่ ดังนี้ ช่วยให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กที่มีความภาคภูมิใจในตนเองนั้น จะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความกระตือรือร้น และมีพลังในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นได้โดยการเลี้ยงดูลูกเชิงบวก เน้นชื่นชมในพฤติกรรมที่ดี แทนการตำหนิหรือกล่าวโทษลูกอยู่เป็นประจำ ส่งเสริมให้ลูกทำสิ่งที่ถนัด ความถนัดที่ลูกทำแล้วมีความสุข เช่น การอ่านหนังสือ เล่นดนตรี วาดรูประบายสี หรือสนใจวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยจัดเป็นความสามารถพิเศษ พยายามหาความสามารถว่าลูกทำอะไรได้ดีและส่งเสริมในเรื่องนั้นๆ หากลูกยังค้นหาความถนัดของตนเองไม่เจอ […]
Buy now