เครื่องหมาย อย.

April 10, 2022

เลือกอาหารสำเร็จรูปอย่างฉลาด

สำหรับในปัจจุบันที่คนเมืองมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ และต้องการความสะดวกรวดเร็ว อาหารสำเร็จรูปจึงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่นิยมและเข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ แต่คำถามมักเกิดขึ้นว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารสำเร็จรูปอย่างไร ให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เทคนิคง่ายๆ ในการเลือกรับประทานอาหารสำเร็จรูป ดังนี้ สังเกต “เครื่องหมาย อย.” ที่แสดงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ว่าสามารถรับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ผู้บริโภคเองก็ต้องระมัดระวังหากพบว่าอาหารบางอย่างกล่าวอ้างสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง เพราะเครื่องหมาย อย. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างไว้ทุกประการ อ่านฉลากโภชนาการ และ/หรือฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็มเพื่อดูข้อมูลโภชนาการทั้งพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ำตาล ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่ […]
Buy now