ห่างไกลโรคซึมเศร้า

July 3, 2022

ดูแลกายใจ… ให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีอาการเด่นทางด้านอารมณ์ เช่น รู้สึกเศร้า ไม่ร่าเริง ไม่มีความสุข หดหู่ หมดหวังในชีวิต ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอารมณ์เศร้าอยู่เป็นเวลานาน  ถือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ในส่วนที่มีผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม รวมถึงสุขภาพทางกาย ทั้งนี้คนส่วนใหญ่รับรู้ว่า…โรคซึมเศร้าเป็นเพียงอาการหรือสภาพจิตใจ อาการของโรคซึมเศร้า ได้แก่ เศร้า หดหู่ ซึม เบื่อหน่าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว อ่อนไหวง่าย ขัดแย้งกับคนอื่นง่าย […]
Buy now