สมุนไพร

June 6, 2022

ความดันโลหิตสูงคุมได้หากเลือกใช้สมุนไพรถูกต้อง

อีกหนึ่งโรคที่ฮิตตลอดกาลไม่แพ้โรคเบาหวาน นั่นก็คือ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่อาศัยการทำงานของร่างกาย 2 ส่วน คือ หัวใจและหลอดเลือด โดยภาวะความดันโลหิตสูงผู้ป่วยจะมีอาการปวดมึนท้ายทอย, ตึงต้นคอ และเวียนศีรษะ ในทางแพทย์แผนไทยจะเรียกว่า ภาวะลมตีขึ้นบนกำเริบ เกิดจากกำเดาอุ่นกายกำเริบ จึงทำให้ลมตีขึ้นบน พาเลือดให้ขึ้นบนตามไปด้วย จึงทำให้เกิดอาการปวดตุบๆ บริเวณศีรษะ หนักศีรษะ หายใจเหนื่อยหอบ และอ่อนเพลีย ในทางการแพทย์แผนไทยได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุและปัจจัยนั้นมาจาก กรรมพันธุ์ (ชาติสัมพันธ์ตระกูล) ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งมักพบว่าผู้ป่วยจะมีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือน […]
January 2, 2022

อาหารและสมุนไพรไทย….ดังไกลระดับโลก

ประเทศไทย ถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก ข้าวไทยถูกส่งขายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว 100% ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมปิ่นเกษตร ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดี แตกต่างจากข้าวของประเทศคู่แข่ง ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตร จะมีการกำหนดระดับคุณภาพเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดราคาสินค้า โดยได้มีการกำหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งคุณภาพข้าว เช่น ความยาวของเมล็ด ปริมาณเมล็ดหัก ปริมาณข้าวท้องไข่ ปริมาณข้าวเมล็ดเสีย เมล็ดตาย หรือสิ่งปลอมปนอื่นๆ จากมาตรฐานที่กำหนดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า […]
Buy now