ยาแก้ลืม

April 10, 2022

ยาแก้ลืม

ภาวะการลืมเป็นภาวะหนึ่งที่มักจะพบได้ในผู้สูงอายุ โดยทั่วไปพบว่า ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านความจำ อาจเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว กระทบหรือไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การที่คนเรามีภาวะหลงลืมเล็กๆน้อยๆ เช่น ลืมชื่อเพื่อนที่เคยรู้จักกัน ลืมโทรศัพท์มือถือ ลืมของ ลืมตำแหน่งที่จอดรถ ฯลฯ  อาการหลงลืมเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ยังไม่จัดเป็นภาวะสมองเสื่อม ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ และสามารถแก้ไขได้ ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตในประจำวัน แตกต่างจากอาการที่พบในผู้สูงอายุ นั่นคือ “ภาวะสมองเสื่อม” ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือกลุ่มอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบการทำงานของสมองที่ค่อยๆ เสื่อมลงหลายๆด้าน […]
Buy now