มะเร็ง

January 27, 2022

ย้อมสีผมบ่อยมะเร็งจริงหรือ?

“ทำสีผม” หลายคนคงเคยได้รับคำเตือนประเภทที่ว่า “ย้อมผมมากๆ ระวังเป็นมะเร็งนะ” “อย่าย้อมผมเลย เดี๋ยวเป็นมะเร็ง”  ทำไมการย้อมผมจึงทำให้เราเป็นมะเร็งได้ เราคงต้องไปหาคำตอบกัน   ทำไมการทำสีผมจึงเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็ง เพราะในยาย้อมสีผมแบบสมัยก่อนนั้น มีส่วนประกอบที่สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายเกิดการ เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้จริง แต่ในปัจจุบันได้มีการทบทวนส่วนประกอบเหล่านี้ใหม่โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการยกเลิกสารเคมีบางชนิดที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง หรืออาจก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นได้ เช่น o-phenylenediamine (oPDA), m-phenylenediamine (mPDA) และ o-aminophenol (oAP) (3 – […]
Buy now