ภาชนะใส่อาหารที่ใส่ใจ “ผู้สูงอายุ”

June 6, 2022

ภาชนะใส่อาหารที่ใส่ใจ “ผู้สูงอายุ”

นับวันกระแสเรื่องสังคมผู้สูงอายุจะเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นในการตอบโจทย์ชีวิตที่ผู้คนในสังคมต้องอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และสะดวกสบายกันทุกคน – ทุกวัย ถือเป็นความท้าทายให้กับผู้ประกอบการที่หยิบเอาประเด็นผู้สูงอายุมาใส่ไว้ในกล่องบรรจุอาหาร ซึ่งไม่ว่าใครก็ต้องใช้กันทุกมื้อ กล่องอาหารออกแบบพิเศษสำหรับผู้สูงวัย กล่องบรรจุอาหารที่เริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่า มุ่งทำกล่องใช้ใส่อาหารให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่าย แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกดูจะคุ้นตา ไม่ต่างจากกล่องข้าวโดยทั่วไป แต่ภายให้กล่องบรรจุอาหารนี้กลับมีรายละเอียดเพื่อการใช้งานที่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ใส่ไว้อย่างแน่นกล่อง ในความพิเศษของการออกแบบกล่องอาหารเพื่อคนสูงอายุ แรกสุดมองถึงเรื่องหลักสรีระวิทยาของผู้สูงอายุ เนื่องจากตามธรรมชาติแล้ว คนเราเมื่อแก่ตัวลง เรี่ยวแรงที่เคยมีมากก็ลดลงเป็นเงาตามตัว ผู้ผลิตกล่องบรรจุอาหารจึงได้คิดออกแบบกล่องที่สามารถเปิดปิดฝากล่องโดยใช้แรงไม่มาก โดยที่ฝากล่องอาหารออกแบบมาเป็นทรงเว้าเพื่อลดแรงยึดจับ อีกปัจจัยสำคัญที่ใส่ลงไปคือเรื่องความรู้สึก […]
Buy now