ตาบอด

February 14, 2022

เส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา…เสี่ยงตาบอด

เส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา…เสี่ยงตาบอด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่า โรคต้อหินและต้อกระจกเป็นภัยคุกคามดวงตาที่น่ากลัวที่สุดแล้วล่ะก็ เปลี่ยนความคิดไปได้เลย ถ้าได้รู้จักกับ “โรคเส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา” ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นของผู้ป่วยทั่วโลก โรคเส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา (Polypoidal Choroidal Vasculopathy) หรือ PCV จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียก หรือ Wet AMD (Aged-related Macular Degeneration) มีลักษณะเฉพาะคือมีการเติบโตที่ผิดปกติของเส้นเลือดจนก่อให้เกิดเลือดออกบริเวณหลังดวงตา ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างเฉียบพลัน ความจริงแล้ว โรคจอประสาทตาเสื่อม มีสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของอายุ, พันธุกรรม, […]
Buy now