ดื่มน้ำน้อย ระวัง “นิ่วต่อมน้ำลาย”

March 30, 2022

ดื่มน้ำน้อย ระวัง “นิ่วต่อมน้ำลาย”

หากพูดถึง “โรคนิ่ว” เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ บางคนอาจนึกถึงโรคนิ่วในถุงน้ำดี หรือนิ่วในไต แต่ทราบหรือไม่ว่า ความจริงแล้ว “นิ่ว” ยังสามารถเกิดขึ้นที่บริเวณต่อมน้ำลายได้ด้วยเช่นกัน ! “ต่อมน้ำลาย” (Salivary Gland) คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำลาย (Saliva) ซึ่งต่อมน้ำลายของคนเรามีอยู่ 3 คู่ คือ ต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (Sublingual Gland), ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibulary Gland) และต่อมน้ำลายข้างกกหู (Parotid Gland) […]
Buy now