“คอนแทคเลนส์” แก้ปัญหา หรือสร้างปัญหาให้กับสายตา กันแน่??

September 30, 2020

“คอนแทคเลนส์” แก้ปัญหา หรือสร้างปัญหาให้กับสายตา กันแน่??

“คอนแทคเลนส์” แก้ปัญหา หรือสร้างปัญหาให้กับสายตา กันแน่?? ภาวะสายตาที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ถือเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นใส่แว่นตากันมากขึ้น แต่อีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาสายตาซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น – วัยทำงาน นั่นก็คือ การใส่คอนแทคเลนส์…แต่ระวัง ถ้าหากใช้ผิดก็เกิดอันตรายได้ !! จริงๆ แล้วแว่นตาเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการแก้ไขสายตาผิดปกติ (แบบชั่วคราว) ให้สามารถกลับมามองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้น โดยวิธีการแก้ปัญหาสายตาที่นิยมในปัจจุบันมี 3 วิธีคือ 1. การใช้แว่นตา […]
Buy now