ความดันโลหิตสูง

June 6, 2022

ความดันโลหิตสูงคุมได้หากเลือกใช้สมุนไพรถูกต้อง

อีกหนึ่งโรคที่ฮิตตลอดกาลไม่แพ้โรคเบาหวาน นั่นก็คือ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่อาศัยการทำงานของร่างกาย 2 ส่วน คือ หัวใจและหลอดเลือด โดยภาวะความดันโลหิตสูงผู้ป่วยจะมีอาการปวดมึนท้ายทอย, ตึงต้นคอ และเวียนศีรษะ ในทางแพทย์แผนไทยจะเรียกว่า ภาวะลมตีขึ้นบนกำเริบ เกิดจากกำเดาอุ่นกายกำเริบ จึงทำให้ลมตีขึ้นบน พาเลือดให้ขึ้นบนตามไปด้วย จึงทำให้เกิดอาการปวดตุบๆ บริเวณศีรษะ หนักศีรษะ หายใจเหนื่อยหอบ และอ่อนเพลีย ในทางการแพทย์แผนไทยได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุและปัจจัยนั้นมาจาก กรรมพันธุ์ (ชาติสัมพันธ์ตระกูล) ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งมักพบว่าผู้ป่วยจะมีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือน […]
February 3, 2022

เกร็ดความรู้ภาวะความดันสูงกับแพทย์จีน

เกร็ดความรู้ภาวะความดันสูงกับแพทย์จีน   ความดันโลหิตค่าบน  คือ  แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ความดันโลหิตค่าล่าง  คือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว วัยทารก : ไม่ควรเกิน 90/60 มิลลิเมตรปรอท เด็กเล็ก 3 – 6 ปี : ไม่ควรเกิน 110/70 มิลลิเมตรปรอท เด็กโต 7 – 17 ปี […]
Buy now