คนไทย…(ต้อง) ไม่ขาดไอโอดีน

April 26, 2022

คนไทย…(ต้อง) ไม่ขาดไอโอดีน

                รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันไอโอดีนแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ไอโอดีน คือแร่ธาตุที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบมากในดิน ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำและในทะเล รวมทั้งในสัตว์และพืชทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู และสาหร่ายทะเล แม้ไอโอดีนจะเป็นสารที่ร่างกายเราต้องการเพียงเล็กน้อยต่อวัน แต่ก็ขาดไม่ได้เลย เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์สมองของทารกในครรภ์ ถ้าแม่ขาดสารไอโอดีนจะมีผลให้เซลล์สมองเด็กสร้างได้ไม่เต็มที่และส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในภายหลัง ซึ่งแม่ที่ขาดสารไอโอดีนมากๆ อาจทำให้แท้งลูกหรือเด็กพิการแต่กำเนิดได้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน […]
Buy now