“ข้าวน้ำตาลต่ำ” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

April 10, 2022

“ข้าวน้ำตาลต่ำ” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่พบมากในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรคเบาหวาน” ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าหลายล้านคน ทั่วประเทศ และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในทุกๆ ปี “ข้าว” เป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงาน เมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายของร่างกาย จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสหรือน้ำตาล และถูกดูดซึมเพื่อนำไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานของร่างกาย แต่การบริโภคข้าวควบคู่กับอาหารอื่นๆ ที่มากเกินไป อาจเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคเบาหวานได้ การพัฒนาข้าวน้ำตาลต่ำ ที่สามารถช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]
Buy now