การนอน

February 14, 2022

นอนดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

8 ชั่วโมง ไม่ใช่ตัวเลขมาตรฐานสำหรับการนอนที่เพียงพอเสมอไป จำนวนหรือความต้องการนอนให้เพียงพอจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและตามอายุ เช่น เด็กอายุ 5 – 10 ขวบ ต้องการนอนประมาณ 10 ชั่วโมง ในวัยรุ่นต้องการนอนประมาณ 9 ชั่วโมง ในผู้ใหญ่ความต้องการนอนอยู่ที่ 7.5 – 9 ชั่วโมง และยังมีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่ต้องการนอนน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ถึงจะเพียงพอ การจะรู้ว่านอนเท่าไรถึงจะเพียงพอในแต่ละคนซึ่งอาจไม่ใช่ 8 ชั่วโมง ให้ดูจากการตื่นนอนขึ้นมา […]
Buy now