ความทรงจำ ของ ผู้ป่วย อัลไซเมอร์ ไม่ได้สูญหายไป

ความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ได้สูญหายไป

ด้วยงานวิจัยเร็ว ๆ นี้จากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนูทดลองที่มีสุขภาพดีและหนูทดลองที่ถูกทำให้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ โดยทำการเลี้ยงและผ่านสถานการณ์กระตุ้นต่างๆเหมือนกัน ผลการทดลองพบว่ากระบวนการในการเข้าถึงความทรงจำของหนูทดลองทั้ง 2 กลุ่มต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าหนูที่ถูกทำให้เป็นอัลไซเมอร์มีการเข้าถึงความทรงจำผิดส่วนของสมอง


นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ให้ผลการทดลองว่า ความทรงจำของหนูทดลองที่ถูกทำให้เป็นอัลไซเมอร์สามารถกู้คืนได้ด้วยวิธี Optogenetic และด้วยผลการทดลองนี้เองที่อาจจะทำให้ความเข้าใจต่อโรคนี้เปลี่ยนไป จากความเชื่อที่ว่าความทรงจำของผู้ป่วยนั้นสูญหายไป แต่กลับกลายเป็นว่ากระบวนการเข้าถึงความทรงจำของผู้ป่วยได้ถูกปิดกั้นเอาไว้


และเมื่อนำหนูที่ถูกทำให้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เข้าสู่กระบวนการกระตุ้นความทรงจำด้วยวิธี Optogenetic พบว่าสามารถทำให้หนูที่ป่วยมีการเข้าถึงความทรงจำที่ถูกต้องได้ ถึงแม้ว่าสมองของมนุษย์จะมีความซับซ้อนกว่ามากและยังต้องมีการศึกษาต่อไป แต่ด้วยงานวิจัยนี้จึงอาจนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาเพื่อนำมาปรับใช้ในการรักษากับมนุษย์ได้


_____________________________________________


Print   Email