สุนัขช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีได้

สุนัขช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีได้ 🐶🐺🦊

จากการวิจัยร่วมกันของ University of East Anglia และ University of Cambridge พบว่าการให้ผู้สูงอายุเลี้ยงสุนัขหรือพาสุนัขไปเดินเล่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพในช่วงปลายของชีวิต

ปัญหาของผู้สูงอายุคือการขาดกิจกรรมทางกายภาพ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการนั่งเฉยและนำไปสู่การเสื่อมถอยของร่างกาย

 

 

จากผลการวิจัยพบว่าแม้ในวันที่สภาพแวดล้อมแย่ที่สุด เช่น ฤดูหนาว ผู้ที่เลี้ยงสุนัขก็ยังมีกิจกรรมมากกว่าและการนั่งเฉยน้อยกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสุนัข โดยผู้ที่พาสุนัขไปเดินเล่นจะมีระดับของการทำกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขถึง 20%

 

เมื่อคนเราแก่ตัวลง การทำกิจกรรมทางกายภาพก็จะลดลง การหากิจกรรมทำเพื่อให้ร่างกายไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนที่ทำให้มีสุขภาพดีได้

 

 


อ้างอิง

  1. http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/dog-ownership-happier-than-those-who-dont-pets-study-research-healthier-more-active-walking-a7858226.html

Print   Email