นักวิจัยพบหนทางรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง

นักวิจัยพบหนทางรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง 💥💥

 

ความปวดเรื้อรัง คืออาการปวดที่เกิดขึ้นยาวนานกว่าระยะเวลาการสมานของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ บ่อยครั้งไม่สามารถหาสาเหตุของความปวดได้ และมักมีความปวดนานเกิน 3 เดือน ขึ้นไป

 

ทางคณะผู้วิจัยจาก McGill University และ University of North Carolina ได้ค้นพบว่า หากทำการยับยั้ง epidermal growth factor receptor (EGFR) ซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณความเจ็บปวด จะสามารถลดความเจ็บปวดเนื่องจากความเสียหายของระบบประสาทและการอักเสบได้ โดยโปรตีนที่เป็นตัวการสำคัญคือ epiregulin เนื่องจากการตรวจเลือดของผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง พบว่าระดับของ epiregulin ในเลือดจะมีค่าสูงกว่าปกติ

 

ในปัจจุบันการบรรเทาความเจ็บปวดเรื้อรังสามารถทำได้โดยการให้ยาระงับความปวด แต่อาจจะมีผลทำให้เกิดการเสพติดและผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ ด้วยงานวิจัยนี้สามารถนำไปสู่หนทางการบรรเทาความเจ็บปวดเรื้อรังได้โดยการควบคุมระดับของ epiregulin และจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดเรื้อรังได้

 

 


 

อ้างอิง:

  1. http://www.medicalnewstoday.com/releases/318836.php

Print   Email