12 ข้อ สำหรับสร้างบ้านใหม่สำหรับผู้สูงอายุ

ฟื้นฟูข้อให้แข็งแรง 8 กันยายน 2562
September 12, 2019
5 เรื่องต้องห้าม ก่อนเข้านอน
September 17, 2019

การออกแบบปรับเปลี่ยนและการเลือกใช้วัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

 1. พื้นผิวของบ้านควรมีความฝืดของผิวสัมผัส
 2. ทางลาดแทนบันได
 3. ติดตั้งราวจับ, มือจับ และราวบันไดที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
 4. โต๊ะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
 5. ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
 6. ควรมีแสงสว่างที่สม่ำเสมอ
 7. ประตูต้องกว้างกว่าปกติ
 8. ใช้ประตูบานเลื่อน
 9. สวิตช์ไฟต้องใหญ่ชัดเจน
 10. หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ
 11. เก้าอี้ทุกตัวควรมีที่พักหรือที่ท้าวแขน
 12. ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุต้องออกแบบให้เหมาะสมและปลอดภัย

 

Buy now