โรคเตี้ย…รักษาได้

เคล็ดลับเพิ่มความสูงง่ายๆ ด้วยตนเอง
November 29, 2021
กระตุ้นโกร๊ธฮอร์โมนแบบแพทย์จีน
November 29, 2021

                นอกจากความคาดหวังให้ลูกมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มให้ความสนใจและเป็นกังวลเรื่องเกี่ยวกับความสูงของลูกมากขึ้น เพราะต่างคิดว่า เมื่ออาหารการกินดีขึ้น เด็กก็ควรจะมีความสูงมากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ ทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจพาลูกมาปรึกษาแพทย์กันมากขึ้น ส่งผลให้พบเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโต หรือมีภาวะเตี้ยได้มากขึ้นนั่นเอง

 

ปัจจุบันปัญหาการเจริญเติบโตที่พบบ่อยในเด็กคือมีภาวะตัวเตี้ย มีการเจริญเติบโตช้า โดยพบความชุกของภาวะโรคเตี้ยอยู่ที่ประมาณ 1 – 5% คือในเด็ก 100 คน จะพบเด็กที่ตัวเตี้ยกว่าเกณฑ์อยู่ 1 – 5 คน ซึ่งภาวะเด็กเตี้ยที่เรียกว่าเป็นปัญหาด้านการเจริญเติบโต หมายถึงเด็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติทั้งน้ำหนักและส่วนสูง โดยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จะยึดตามเกณฑ์ความสูงที่ต้องไม่ต่ำกว่าเส้นล่างสุดของกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก และในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ให้ใช้กราฟของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการวัด

Buy now