โรคตาที่พบบ่อยในคนไทย

ยุคเด็กเรียนรู้ในห้อง เสี่ยงทักษะชีวิตไม่พร้อมรับมือสิ่งรอบด้าน
March 11, 2022
ว่าด้วยเรื่อง “โครเมียม” ในกาแฟลดน้ำหนัก
March 20, 2022

โรคตาที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งมีด้วยกัน 3 โรค ดังต่อไปนี้

โรคตาแห้ง (ภาวะกระจกตาถลอกจากตาแห้ง)

“ตาแห้ง” เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพื้นผิวดวงตาที่เกิดจากภาวะที่น้ำตาสร้างน้อย หรือเกิดจากการระเหยมากเกินไป ปัจจุบันถูกกำหนดว่าเป็นโรคและเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางตา โดยพบได้ประมาณร้อยละ 10 ในกลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า 30 ปี

โรคตาแห้งนี้ เกิดได้จากหลายปัจจัยเสี่ยง เช่น อากาศและสิ่งแวดล้อม ภาวะทางร่างกายที่ผิดปกติ โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน (autoimmune) อายุที่มากขึ้น พฤติกรรมการใช้สายตา เชื้อชาติ เพศหญิง การใช้ยาบางชนิดเช่นพวกกลุ่มยาแก้แพ้ การผ่าตัดดวงตาเช่นการทำเลสิค การใช้คอนแทคเลนส์ และภาวะอุดตันที่ต่อมไขมันที่เปลือกตา (MGD) เป็นต้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการระคายเคืองตา รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ไม่สบายตา ตาแดง แพ้แสง แพ้ลม รู้สึกตาฝืดๆ หรือแม้กระทั่งตามัว

วิธีป้องกันและการรักษา

นอกจากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ควรมีการปรับพฤติกรรมโดยพักสายและกระพริบตาบ่อยๆ, ใช้นำตาเทียมหยอดตา โดยเลือกชนิดที่เป็นน้ำหรือแบบเจลป้าย, กรณีที่มีการอักเสบควรใช้ยาหยอดลดการอักเสบ, ประคบอุ่นที่ตาและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อขจัดไขมันอุดตันที่เปลือกตา หากมีการอุดตันที่ท่อน้ำตาควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์หรือผ่าตัดป้องกันหรือรักษาความผิดปกติที่เปลือกตา

 

โรคต้อเนื้อ

“ต้อเนื้อ” เกิดจากความผิดปกติของเยื่อบุตาขาวเจริญเติบโตเป็นพังผืดเข้าสู่ตาดำ โดยพบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดต้อเนื้อมีความสัมพันธ์กับการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงอาทิตย์ พบบ่อยในคนที่ทำงานกลางแจ้งและเผชิญกับลม ฝุ่น ควัน บ่อยๆ ทั้งนี้ โรคต้อเนื้อจะก่อให้เกิดการระคายเคือง คันตา ตาแดง ปิดบังการมองเห็น ทำให้สายตาเอียง

การป้องกันและรักษา

ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆรวมถึงป้องกันโดยการใส่แว่นกันลมกันแดด, หยอดตาด้วยน้ำตาเทียมหรือยาลดการระคายเคืองตา และควรเข้ารับการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้)

“ภูมิแพ้ขึ้นตา” คือ การอักเสบที่บริเวณผิวดวงตา เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ของเยื่อบุตาต่อสารก่อภูมิแพ้ โดยปัจจัยเสี่ยงขึ้นกับร่างกายแต่ละคนและขึ้นกับสิ่งแวดล้อม อากาศ ฤดูกาล สิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสร ขนสัตว์ เชื้อรา สารเคมี คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง หรืออาจมีความสัมพันธ์กับคนที่มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ เป็นต้น

ชนิดเฉียบพลันมักมีอาการตาแดง เคืองตา น้ำตาไหล เป็นหลังจากที่สัมผัสสิ่งกระตุ้นทันที กินเวลาไม่นาน อาจมีน้ำมูกไหลร่วมด้วย ส่วนชนิดตามฤดูกาลมีอาการคล้ายๆกัน แต่จะเกิดเป็นช่วงฤดูกาลสัมพันธ์กับอากาศ มักมีอาการภูมิแพ้จมูกหรืออาการคล้ายหวัดร่วมด้วย ชนิดเรื้อรังอาการมักเป็นตลอดปีมักเกิดจากการแพ้สิ่งกระตุ้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่เช่นพวกไรฝุ่น

การป้องกันและรักษา

การป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ และใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่นใส่แว่น, ประคบเย็นลดอาการระคายเคือง, ใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองและใช้น้ำตาเทียมเพิ่มความชุ่มชื้น รวมถึงปรึกษาจักษุแพทย์กรณีอาการไม่ดีขึ้นหรือกรณีที่อาการรุนแรงมากขึ้น

Buy now