“DENGVAXIA” วัคซีนไข้เลือดออก

ออกกำลังกายสมอง…ชะลอแก่
May 3, 2022
เบาหวาน… กับสมุนไพรไทย ใครไม่ใช้ถือว่า Out!!!
June 6, 2022

วัคซีนสามารถครอบคุลมไวรัสเด้งกี่ได้ 4 สายพันธุ์ โดยฉีดทั้งหมด 3 เข็ม สามารถควบคุมไข้เลือดออกได้สูงสุดถึง 6 ปี และมีการขึ้นทะเบียนแล้วใน 13 ประเทศทั่วโลก

 

ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยประเทศไทยพบไข้เลือดออกเด็งกี่ครั้งแรกในปี พ.ศ.2501 และทุกปีมีการระบาดของไข้เลือดออกทั่วทั้งประเทศ พบได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่ที่มากสุดอยู่ในอายุระหว่าง 10 – 14 ปี การติดเชื้อนั้นเกิดในหลายระดับต่างกันได้แก่

  1. ติดเชื้อไม่มีอาการ
  2. ไข้อาการน้อยบอกสาเหตุไม่ได้
  3. ไข้เด็งกี่
  4. ไข้เลือดออกเด็งกี่ ซึ่งอาการที่เลวร้ายที่สุดก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนับแสนคน ซึ่งพบว่าตัวเลขผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่ต้องจับตามองสถานการณ์เป็นพิเศษ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์และสาธารณสุขมีการคิดหาทางป้องกันให้ผู้คนไม่เป็นโรคร้ายนี้

คณะผู้วิจัยได้นำวัคซีนที่เกิดจากการตัดต่อดัดแปลงไวรัสไข้เลือดออกให้มีขนาดย่อยลงเป็นวัคซีนที่เรียกว่า Dengvaxia มาศึกษาถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดยทำการทดสอบวัคซีนในเด็กอายุ 4 – 11 ปีที่ โดยฉีดวัคซีนจำนวน 3 เข็ม เว้นระยะห่างเข็มละ 6 เดือน

จากการเก็บข้อมูลพบว่าวัคซีน Dengvaxia มีผลข้างเคียงคือมีไข้ต่ำ ปวดเมื่อยตัว ซึ่งเมื่อเทียบกับประโยชน์แล้ว ถือเป็นผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่สามารถควบคุมการเกิดไข้เลือดออก ป้องกันการแทรกซ้อนของโรคต่างๆ และลดการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลงได้ ซึ่งในการศึกษายังพบว่า เมื่อฉีดครบ 3 เข็มแล้วสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ในระยะเวลา 5 – 6 ปี และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาว่า มีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่อย่างไร

วัคซีน Dengvaxia ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นยาที่โรงพยาบาลสามารถนำมาใช้ในการป้องกันโรคได้ โดยสามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9 – 45 ปี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเข็ม ทั้งนี้ สตรีที่มีแผนตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน การวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อให้ทั้งคนไทยและทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงกัน

แม้จะฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม แล้วก็ยังสามารถเป็นโรคได้และยังเป็นรุนแรงได้ด้วย การป้องกันไข้เลือดออกสามารถทำได้หลายวิธีร่วมกันได้แก่

  • การป้องกันยุงกัด
  • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  • การใช้วัคซีน

ดังนั้นหากมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก จะต้องรีบมาพบแพทย์ไม่ว่าจะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือไม่ก็ตาม

Buy now