@ หลับตากระต่าย…?

@ตัวช่วยการได้ยิน!!!
November 19, 2019
@ สายตายาวตามวัย…อาหารเสริมช่วยได้ไหม ???
December 16, 2019

ถ้าลูกน้อยนอนหลับแต่ยังลืมตาอยู่ อาจจะรู้สึกแปลก ๆ แต่ไม่ได้ผิดปกติอะไร อาการนอนลืมตา (nocturnal lagophthalmos) หรือที่เรียกกันว่านอนหลับตากระต่าย เกิดจากประสาทของทารกมีความตื่นตัวสูง โดยไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย ส่วนใหญ่จะหายได้เองก่อนอายุ 18 เดือน

Buy now