@ยังไม่ถึง 8 ขวบมีประจำเดือนแล้ว!!!

@ทำไมขนลุก…!!!
October 31, 2019
@ทำไมเราจึงปวดหัวเมื่อกินของเย็น!!!
November 6, 2019

…ถ้าลูกสาวมีเต้านมก่อนอายุ 8 ขวบ หรือมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 9 ขวบ แสดงว่าเป็นโรคโตเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) สาเหตุของโรคนี้ 60% เกิดจากการกิน อีก 40% เกิดจากสิ่งแวดล้อม…

Buy now