@ ผ่าคลอด….จำเป็นแค่ไหน?

@ ทำนายความสูงลูกกันเถอะ.. !!!
October 29, 2019
@ มาเป็นผู้ชายมาดเข้มกันเถอะ !!!
October 29, 2019

สำหรับคุณแม่ที่จำเป็นต้องผ่าคลอดก็ขึ้นอยู่ในแต่กรณี เช่น แม่มีปัญหาทางสุขภาพ, ลูกแฝด, ทารกมีภาวะเสี่ยงหากคลอดแบบธรรมชาติ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่มักจะเลือกวิธีการผ่าคลอดโดยสามารถเลือกฤกษ์ยามได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของแม่และเด็ก รวมทั้งความเห็นของแพทย์ด้วย

Buy now