@ ทำนายความสูงลูกกันเถอะ.. !!!

ป่วยอยู่ออกกำลังกายได้ไหม?…
October 15, 2019
@ ผ่าคลอด….จำเป็นแค่ไหน?
October 29, 2019

วิธีการคือให้นำความสูงของลูก เมื่อตอน 2 ขวบ มาคูณ 2 เช่น ลูกอายุ 2 ขวบ มีความสูงเท่ากับ 85 ซม. เอา 2 มาคูณ (85 x 2) เท่ากับ 170 ซม. แสดงว่าลูกของเราสามารถสูงได้ถึง 170 ซม……รู้อย่างนี้แล้วรีบๆ บำรุงลูกกันน๊า !!!

Buy now