ถ้าคุณมีตาสีฟ้า เราคือญาติกัน

กินดี = อยู่ดี จริง ๆ น่ะหรอ ? 🌶️🥦🍆
August 19, 2019
รับมืออย่างไร?? เมื่อมีผู้นำหลงตัวเอง
August 20, 2019

แต่เดิมแล้วมนุษย์ทุกคนจะมีตาสีน้ำตาลซึ่งเกิดจากการสร้างเมลานิน แต่การกลายพันธุ์จะส่งผลให้การผลิตเมลานินที่ดวงตามีปริมาณต่างกันไป จึงทำให้ดวงตาของมนุษย์มีสีต่าง ๆ ตั้งแต่สีน้ำตาลจนถึงสีเขียว

แต่ดวงตาสีน้ำเงินนั้นต่างกันออกไป การกลายพันธุ์นี้ส่งผลต่อยีน OCA2 ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมลานินให้กับผม ดวงตา และผิวหนัง โดยการกลายพันธุ์ทำให้เกิด ‘สวิตช์’ ซึ่งจะไปอยู่ติดกับยีน OCA2 ส่งผลให้ยีน OCA2 ถูกจำกัดการแสดงออก จึงทำให้ดวงตาเป็นสีฟ้า แต่การจำกัดนี้เป็นการจำกัดที่เฉพาะเจาะจงอย่างมาก คือจำกัดแค่ที่ดวงตา แต่หากยีน OCA2 ถูกปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์จะทำให้ผม ดวงตา และผิวหนังไม่มีเมลานิน จึงเป็นที่มาของ ‘ผิวเผือก’

ศาสตราจารย์ Hans Eiberg และคณะ ได้ทำการตรวจสอบ DNA ของผู้ที่มีตาสีฟ้าและพบว่า ทุกคนที่มีตาสีฟ้าจะมี ‘สวิตช์’ อยู่และยังวางอยู่บน DNA ที่ตำแหน่งเดียวกันอีกด้วย เขาจึงสรุปได้ว่าผู้ที่มีตาสีฟ้าทุกคนได้รับการถ่ายทอด DNA มาจากบรรพบุรุษคนเดียวกัน

Buy now