เพิ่มภูมิทางใจ…แม้ยังไม่ป่วย

คนไทย 90% เสี่ยงโรคกระดูกพรุน
November 14, 2021
เม็ดทองคำ….เทรนด์ใหม่ของการออม
November 27, 2021

เมื่อรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า ทำให้เกิดความรู้สึกด้อยค่า ผิดหวัง ท้อแท้ หรือซึมเศร้า ในบางรายอาจเกิดเป็นความรู้สึกว่าด้อยกว่า พ่ายแพ้ แต่ใจไม่ยอมรับ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ อิจฉา ริษยา โกรธแค้น ซึ่งเป็นอารมณ์ลบอีกด้านหนึ่ง คนที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าพอหรือดีพอ (ในระดับจิตใต้สำนึก) จึงเป็นคนที่หาความสุขทางใจได้ยาก เมื่อการมองตนเองในแง่บวกทำได้ไม่ดี ก็ทำให้การมองผู้อื่นในแง่บวก มองโลกในแง่ดี ก็ทำได้ยากเช่นกัน ดังนั้นการมีสุขภาพจิตดี จึงจำเป็นต้องฝึกฝนเรื่องการมองตนเองและมองโลกภายนอก

คนที่มีสุขภาพกายดี แม้ยังไม่ป่วยก็ยังต้องออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคทางกาย ทางจิตใจก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ยังไม่ป่วยก็ควรเพิ่มภูมิต้านทานทางใจด้วยการฝึกจิตใจให้สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และสามารถมองตัวเองรวมทั้งผู้อื่นในแง่บวก ทำให้ตัวเองไม่รู้สึกขาด รู้สึกเต็มทางด้านจิตใจ ทำให้ความคิด ความรู้สึกเปรียบเทียบกับผู้อื่นลดลง ชีวิตที่ต้องวุ่นวายกับการดิ้นรนหาวัตถุทรัพย์สินเพื่อเอาชนะการเปรียบเทียบลดลง โอกาสเกิดอารมณ์ลบ ผิดหวัง ท้อแท้ หรือโกรธ ไม่พอใจก็จะน้อยลงหรือยากขึ้น การสามารถมองผู้อื่นในด้านบวกช่วยให้คนเราให้อภัยกันง่ายขึ้น การสะสมอารมณ์โกรธ แค้น ไม่พอใจ ก็มีน้อยลง เกิดมีความสุขทางใจได้ง่าย

ความสามารถมีความสุขทางใจเป็นงานยากง่ายต่างกันในคนแต่ละคน เนื่องจากต้นทุนทางด้านจิตใจที่รู้สึกว่าเต็มหรือขาดของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ประสบการณ์ในวัยเด็กที่ได้รับจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก นอกจากดูแลเรื่องสุขภาพทางกายแล้ว สุขภาพทางจิตก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เพื่อให้เด็กมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

Buy now