เทรนด์อาหารมาแรง เสริมสร้างสุขภาพ ตอบโจทย์คนไทย

“โรคหูเสื่อมในวัยรุ่น-วัยทำงาน เด็กสายตื้ด… ระวังมีความเสี่ยงสูง”
April 10, 2022
“ทิชชู่เปียก” สิ่งจำเป็นยุค New Normal
April 10, 2022

หากพูดถึงเรื่องอาหารการกินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คำว่า You are what you eat หรือ กินอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ยังถูกนำมาใช้ได้เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี อย่างในอดีตปัญหาด้านโภชนาการที่สำคัญของประเทศไทยคือการขาดสารอาหาร ทั้งโปรตีน ธาตุเหล็ก และไอโอดีน แต่ปัจจุบันเมื่อคนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภค กลับพบปัญหาโภชนาการในทางตรงข้าม นั่นก็คือ การบริโภคเกินความจำเป็นส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ

อาหารที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ และนวัตกรรมอาหารจะเข้ามาช่วยให้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ทำให้อ้วน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย นวัตกรรมอาหารจึงเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการส่วนนี้ได้ ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องรสชาติ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความอร่อยเป็นหลักสำหรับในปัจจุบัน เทรนด์อาหารที่กำลังมาแรงและน่าจับตามองก็เข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่

  1. อาหารสำหรับกลุ่มคนรักการออกกำลังกายที่เลือกกินอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เช่น เสริมโปรตีน หรือ อาหารที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ
  2. อาหารสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ และพบว่าผู้สูงอายุหลายท่านกินอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ สาเหตุจากการเบื่ออาหาร กินได้น้อยลง จนอาจขาดสารอาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว จึงควรดูแลและเลือกอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมด้วยอาหารอื่นๆ ที่ทานง่ายเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ครบถ้วน
  3. อาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ต้องควบคุมและดูแลเรื่องของอาหารเป็นพิเศษ ไม่สามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารทั่วไปๆ ได้ ดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอ รวมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ และเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละโรค

ซึ่งความท้าทายสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารของไทย คือ ยังขาดเรื่องนวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ในรูปลักษณ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ต่อไปในอนาคต

 

Buy now