เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี มีความสุข

ยา “ทรามาดอล” ใช้ผิดอาจถึงตาย
January 29, 2022
เกร็ดความรู้ภาวะความดันสูงกับแพทย์จีน
February 3, 2022

เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี มีความสุข

การเลี้ยงดูเด็กให้เป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิด โดยมีสิ่งสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กอยู่ ดังนี้

ช่วยให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง

เด็กที่มีความภาคภูมิใจในตนเองนั้น จะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความกระตือรือร้น และมีพลังในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นได้โดยการเลี้ยงดูลูกเชิงบวก เน้นชื่นชมในพฤติกรรมที่ดี แทนการตำหนิหรือกล่าวโทษลูกอยู่เป็นประจำ

ส่งเสริมให้ลูกทำสิ่งที่ถนัด

ความถนัดที่ลูกทำแล้วมีความสุข เช่น การอ่านหนังสือ เล่นดนตรี วาดรูประบายสี หรือสนใจวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยจัดเป็นความสามารถพิเศษ พยายามหาความสามารถว่าลูกทำอะไรได้ดีและส่งเสริมในเรื่องนั้นๆ หากลูกยังค้นหาความถนัดของตนเองไม่เจอ คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้และค้นหาตัวตน โดยให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่เขา

ช่วยลูกตั้งเป้าหมายในชีวิต

เริ่มต้นตั้งเป้าหมายกับลูก ชวนลูกให้คิดว่า เขาอยากเห็นตนเองเป็นเช่นไร ต้องการอะไร และวางแผนว่าเขาต้องทำอย่างไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ควรเขียนแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้ใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆ ติดไว้ในบ้านให้เห็นชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เขามีความพยายามในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับลูกเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อคุณรักและเอาใจใส่ ห่วงใยและปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดี จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกของคุณมีความสุขทางใจ และเป็นจุดเริ่มต้นในการให้เขาเป็นเด็กที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รู้จักรักและเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่นได้

เสริมสร้างทักษะการจัดการอารมณ์

เด็กที่สามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมอย่างไร เมื่อเด็กรู้จักจัดการกับอารมณ์ รู้วิธีควบคุมอารมณ์และระบายอารมณ์ให้เหมาะสม จะช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นผลให้ลูกปรับตัวได้ดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ให้ลูกมีภูมิคุ้มต่อโซเชียลมีเดีย

พ่อแม่ควรระมัดระวังเพราะเด็กๆ จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม, เผลอแชร์ข้อมูลส่วนตัว, ตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่ มิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ หรืออาจจะโพสต์ภาพหรือคลิปที่จะส่งผลลบกลับมาได้, ทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมและรับรู้ร่วมกันใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การแสดงออกที่เหมาะสม บางครั้งโลกหน้าจอที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความเป็นจริง ให้ลูกรู้จักวิธีการค้นคว้าหาความจริง สอนเรื่องความเป็นส่วนตัว คิดให้รอบคอบก่อนจะโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

เข้าใจในความคิดต่าง เคารพผู้อื่นและเคารพตนเอง

เราควรสอนถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคน บทบาทและความสำคัญของแต่ละคน ทุกเพศทุกวัย ให้ลูกรู้จักอดทน อดกลั้น การรอคอย ความผิดหวัง รู้จักหน้าที่ของตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มอบหมายหน้าที่งานบ้านให้ลูกทำ กล่าวชมเชยเมื่อมีโอกาสตามเหมาะสม แต่หากลูกทำความผิดก็ควรจะต้องพูดคุยตักเตือน ทำโทษตามสมควร สอนให้เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี รู้จักพูดคำว่า “ขอบคุณ” “ขอโทษ” จนเป็นนิสัย

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำให้ลูกของคุณได้ เพราะการสร้างอุปนิสัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จได้ในอนาคต โดยเริ่มต้นจากครอบครัวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านต้นแบบที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง

 

Buy now