เด็กๆ จะเปิดเทอมกันแล้ว….พร้อมกันหรือยัง?

เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ
May 15, 2020
ทอง ทอง ทอง….ช่วงน่าลงทุน?
May 23, 2020

หลังมีมติ ครม.ให้เลื่อนการเปิดเทอมไปเป็น 1 ก.ค.2563 นี้ ตอนนี้ รร.และสถานศึกษาต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 อย่างเต็มที่กันแล้ว….
ทีนี้มาดูกันว่า พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนเองต้องปรับตัวแบบไหนกันบ้าง โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ อย่างชั้นอนุบาล หลายๆ คนเป็นห่วงมาก เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งรวมตัวของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย การเรียน เล่น กิจกรรมต่างๆ โรงอาหาร ห้องนอน สระน้ำ ของเล่น ห้องน้ำ ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ได้มีการแจกคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ฟรี เช่น เมื่อเปิดเทอมแล้วจะต้อง
ทำประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ความเป็นอยู่ โรคประจำตัว เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก่อนเปิดเทอมไหม
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน คัดกรอง สังเกตอาการเบื้องต้น ทำสัญลักษณ์ ติดสติกเกอร์

ถ้าพบเด็กป่วยให้รีบพาไปพบแพทย์
เตรียมอุปกรณ์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ
จัดพื้นที่ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
เหลื่อมเวลาพักกินอาหาร ยกเลิกกิจกรรมที่ต้องสัมผัสและใกล้ชิดกัน เพื่อความเสี่ยง
ให้ทุกคนสวมหน้ากากและล้างมือบ่อยๆ
เด็กเล็กๆ ที่ต้องนอนกลางวัน ก็ต้องนอนห่างกันในระยะที่ปลอดภัย เป็นต้น

ข้อมูลและภาพจาก : www. .thaihealth.or.th

Buy now