เคล็ดลับได้เงินคืนภาษีแบบเร็วๆ

วิธีสังเกต….ภาวะโรคเตี้ย
November 29, 2021
อาหารและสมุนไพรไทย….ดังไกลระดับโลก
January 2, 2022

เคล็ดลับได้เงินคืนภาษีแบบเร็วๆ

 

ถ้าเราอยากได้เงินคืนภาษีเร็วๆ ควรทำอย่างไร

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นภาษี เช่น ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งปี, หนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันต่างๆ, ใบค่าผ่อนบ้าน, เอกสารซื้อกองทุน, ใบเสร็จใบอนุโมทนาค่าบริจาคต่างๆ, ใบแสดงค่าลดหย่อนบุตร บิดา มารดา ผู้พิการ เป็นต้น
  2. ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90, 91 ปี 2564 ภายใน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ที่สำนักงานกรมสรรพากรทุกแห่ง หรือยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ ยิ่งยื่นเร็ว ยิ่งได้รับเงินคืนภาษีเร็ว ควรจะต้องแนบเอกสารประกอบ เช่น ใบหักลดหย่อนต่างๆ ไปพร้อมกันด้วยเลยจะทำให้ทางกรมสรรพากรสามารถพิจารณาคืนเงินภาษีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้ายื่นทางเน็ตก็ควรจะต้องสแกนเอกสารทุกอย่างไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF
  3. สมัครขอรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ก่อนทำการยื่นภาษี เพราะถ้าไม่มีการเรียกตรวจเอกสารเพิ่มเติมจะได้รับเงินคืนเร็วและไม่ต้องไปยื่นเรื่องรับเงินคืนที่ไหนอีก อยู่รอไม่นานก็มีเงินโอนคืนภาษีเข้ามาใน บช.ที่ผูกพร้อมเพย์สบายๆ
  4. เช็คความคืบหน้าเรื่องเงินคืนภาษีได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือแอปพลิเคชั่น Rd Smart Tax หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 1 วันทำการ

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือโทร.สายด่วน 1161

 

Buy now