เคยได้ยินไหม ใครๆ เค้าว่ากันว่า กินยานานๆ จะดื้อยา……

กินยาไปนานๆ ตับ, ไต พังกันพอดี……อันนี้จริงแค่ไหน?
October 27, 2021
ความเชื่อเกี่ยวกับยา…..อันไหนจริง? อันไหนมั่ว?
October 27, 2021

The Photo Of Liver On Woman's Body Against Gray Background, Hepatitis, Concept with Healthcare And Medicine

การกินยาชนิดใดนาน ๆ จะทำให้ดื้อยา กินยาหลายชนิดทำให้ยาตีกัน ?

การกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่ได้ทำให้ดื้อยา หากการกินยานั้นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่ปัญหาที่พบส่วนมากคือคนไข้ส่วนหนึ่ง หลังจากกินยาไปช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ครบตามแพทย์สั่ง ก็หยุดกินยาเอง หลังจากนั้นหากมีการกลับมากินยาชนิดนั้นอีกครั้ง อาจทำให้ผลการรักษาไม่ดีนัก โดยเฉพาะยาโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องกินต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดยาเอง ยกเว้นยารักษาตามอาการที่สามารถหยุดกินได้เมื่ออาการดีขึ้น เช่น ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ปวด ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน

ยาตีกันมักเกิดจากการผู้ป่วยซื้อยากินเองหลายๆ ชนิดตามอาการที่เกิดโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่หากเป็นยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลที่แพทย์สั่งให้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะแพทย์จะสั่งให้เฉพาะเท่าที่จำเป็น และสั่งจ่ายยาด้วยระบบที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันยาตีกันอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นถ้าไม่อยากต้องกินยาหลายชนิด หลายเม็ด ก็ควรดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีโรคใดๆ ตามมาจะดีที่สุด

Buy now