สุนัขช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีได้

อย่าทาครีมกันแดดให้กับเด็กอ่อน
August 6, 2019
“ไขมันล้างหลอดเลือด” รายการ Hotline สายสุขภาพ
August 19, 2019

จากการวิจัยร่วมกันของ University of East Anglia และ University of Cambridge พบว่าการให้ผู้สูงอายุเลี้ยงสุนัขหรือพาสุนัขไปเดินเล่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพในช่วงปลายของชีวิต

ปัญหาของผู้สูงอายุคือการขาดกิจกรรมทางกายภาพ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการนั่งเฉยและนำไปสู่การเสื่อมถอยของร่างกาย

จากผลการวิจัยพบว่าแม้ในวันที่สภาพแวดล้อมแย่ที่สุด เช่น ฤดูหนาว ผู้ที่เลี้ยงสุนัขก็ยังมีกิจกรรมมากกว่าและการนั่งเฉยน้อยกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสุนัข โดยผู้ที่พาสุนัขไปเดินเล่นจะมีระดับของการทำกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขถึง 20%

เมื่อคนเราแก่ตัวลง การทำกิจกรรมทางกายภาพก็จะลดลง การหากิจกรรมทำเพื่อให้ร่างกายไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนที่ทำให้มีสุขภาพดีได้

Buy now